Uslovi korišćenja

Za korišćenje sadržaja sajta bez saglasnosti uredništva obavezno navesti link za izvor informacija (Sajt izazovi.rs) i (URL adresu) ka sadržaju koji se preuzima.

Tekstovi, odnosno odgovori na pitanja su autentični, autorski od strane sagovornika.
Fotografije sa intervjua su vlasništvo sagovornika (privatna arhiva ili su nastale tokom snimanja intervjua).
Logotip na fotografijama ima svrhu zaštite i identifikacije sadržaja nakon eventualnog preuzimanja od strane trećih lica.

Ukoliko smatrate da imate zanimljivu životnu priču, preuzmite Upitnik , popunite ga, a zatim pošaljite na meil: urednik@izazovi.rs